Monthly Archives: April 2010

Om Statistik

Statistik = stat + vetenskap. Vetenskapen som ger staten kunskap för att styra samhället på det mest efektiva sättet. Som i Michael Foucaults “biopolitik” koncept. Men det var länge sedan detta var en kunskap exklusiv av staten. Idag delar företagen detta status att veta mycket om oss. Statistik (stat + företag) > information = makt.

Sjukskriven skottar snö och blir anmäld av grannen

Förra året fick Försäkringskassan in 9 653 tips från allmänheten om misstänkta bidragsfuskare. Det utgör en majoritet, cirka 45 procent, av de impulser om fusk kassan får in. Tipsen kommer bland annat från grannar, släktingar och arbetsgivare. – De vanligaste fallen rör människor som jobbar svart, trots att de har någon form av ersättning. I […]

“If you have something that you don’t want anyone to know, maybe you shouldn’t be doing it in the first place.” Eric Schmidt, Google CEO

Google’s search for the perfect learning machine

Google’s quest to build the ultimate machine-learning system has produced some lessons of its own. The project, code-named “Seti” in a nod to the search for life in outer space, is being used on huge data sets in an attempt to solve what Google calls “hard prediction problems.” Google revealed the name of the project […]

Machine learning: the self-programming machine.

Machine learning is a scientific discipline that is concerned with the design and development of algorithms that allow computers to evolve behaviors based on empirical data, such as from sensor data or databases. A major focus of machine learning research is to automatically learn to recognize complex patterns and make intelligent decisions based on data; […]