Om Statistik

Statistik = stat + vetenskap.

Vetenskapen som ger staten kunskap för att styra samhället på det mest efektiva sättet. Som i Michael Foucaults “biopolitik” koncept.

Men det var länge sedan detta var en kunskap exklusiv av staten. Idag delar företagen detta status att veta mycket om oss.

Statistik (stat + företag) > information = makt.

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: